TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN

CÔNG TY CẦN TUYỂN THÊM NHÂN SỰ CHO CÁC VỊ TRÍ SAU :

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ 1 BẠN

NHÂN VIÊN GIAO HÀNG 15 BẠN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN 1 BẠN

NHÂN VIÊN BỐC XẾP 10 BẠN

TÀI XẾ BẰNG C SỐ LƯỢNG 20 BẠN

TÀI XẾ BẰNG B2 SỐ LƯỢNG 20 BẠN

TÀI XẾ XE NÂNG 1 BẠN

ƯU TIÊN CÓ KINH NGHIỆM

LƯƠNG THỎA THUẬN

ĐƯỢC NHẬN LƯƠNG THÁNG 13

ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, Y TẾ VÀ ĐƯỢC HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ HIỆN HÀNH THEO QUI ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

THÔNG TIN LIÊN HỆ ĐỂ PHỎNG VẤN TRƯỞNG PHÒNG NHÂN SỰ 

ANH TÍNH: 0902877187